Kampanyalar Sipariş Ver

Henüz sepete ürün eklemediniz

Kişisel Verilerin Korunması

keyboard_backspace

BAL KAYNAK SU İTHALAT İHRACAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

1- Başvuru Yöntemi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.

BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU YAPILACAK ADRES BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ
Yazılı Olarak Başvuru Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla İstanbul Şişli, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi, No:145/1 Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile bal.kaynaksu@hs01.kep.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle balkaynakkvkbasvuru@pursu.com.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle balkaynakkvkbasvuru@pursu.com.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

2- Kimlik ve İletişim Bilgileriniz Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

Ad Soyad
T.C. Kimlik Numarası / Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası :
Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi
Cep Telefonu ve varsa Faks Numarası
E-posta Adresi

3- Şirketimiz ile İlişkiniz

Müşteri, çalışan, eski çalışan veya diğerden birini belirtiniz.

4- Talep Konusu

Kişisel verileriniz ile ilgili talebinizi bu kısımda açık bir şekilde yazmanız gerekmektedir.

5- Yanıtımızın ikinci maddede belirttiğiniz hangi iletişim yoluyla size ulaştırılmasını istediğinizi bu kısımda belirtin lütfen.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi) Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

Yazdır
close Fiyatları görebilmek için seçim yapınız.
expand_more
Seç