Kampanyalar Sipariş Ver

Henüz sepete ürün eklemediniz

Dağın RenkleriHer bir kar tanesi birbirinden farklıdır, tıpkı insanlar gibi eşsiz ve biriciktir.

Bu eşsizlikten ilham alarak altı benzersiz kar tanesini ve yalnızca Uludağ’ın kar sularıyla yetişen altı farklı çiçeği şişelerimize taşıdık.


Çiçekleri İncele

Dağın Renkleri

Keten

Linum pamphylicum Boiss. & Heldr. Ex Planch. subsp. olympicum Kaynak & Yılmaz (kaynak keteni)
Ülkemizde sadece Uludağ’da ve çok sınırlı alanda yetişmekte olan Uludağ’a özgü endemik bir keten türüdür. Uludağ’ın güneyinde 900-1100 metreler arasında, çam ormanı kenarları ve altlarında, meşe çalılığı içleri ile taşlık yamaçlarda yayılış göstermektedir. Ancak yayılış gösterdiği bu alanların bir kısmının yerleşim yerlerine yakın, bazılarının da yol kenarlarında olması nedeniyle türün papulasyonlarının yakın zamanda zarar göreceği düşüncesi hakimdir. Dolayısıyla bu türün Koruma Statüsü Kritik (CR) olarak belirlenmiştir.

Dağın Renkleri

Gelincik

Papaver pilosum subsp. pilosum (kel lale)

Türkiye için endemik gelincik türlerinden biri olan Papaver pilosum subsp. pilosum, Uludağ’da 1700-2000 metreler arasında göknar-kayın ormanı açıklıklarında, bodur ardıç toplulukları arasında, su kenarı kayalık yerlerde yetişmektedir. Ülkemizin bir çok bölgesinde yayılış göstermesine rağmen papulasyonları tehlike altında olması nedeniyle Koruma Statüsü Zarar Görebilir (VU) olarak belirlenmiştir.

Dağın Renkleri

Obrizya

Aubrieta olympica (ulu obrizya)

Güney Marmara, batı Karadeniz ve Adana bölgesinin dağlık alanlarında yayılışı bulunan ve Türkiye endemiklerinden biri olan bu obrizya türü, Uludağ’da 200 metrelerden başlayarak alpin kuşakta 2200 metreye kadar yayılış göstermektedir. Kaya yarıkları ve altlarında yetişen bu türe sarp kayalıklar ile kayalık ve taşlık alanlarda rastlanmaktadır. Ülkemizin farklı bölgelerinde yetişmesine karşın gerek papulasyonlarının durumu ve gerekse günümüz insan aktiviteleri göz önüne alındığında türün gelecekte zarar görebileceği düşünülmektedir. Bu nedenle Koruma Statüsü Tehlikede (EN) olarak belirlenmiştir.

Dağın Renkleri

Sıklamen

Cylamen intaminatum (kayaburun)

Ülkemizde yukarı Sakarya ve Akdeniz bölgesi ila Bursa’da olmak üzere sınırlı bir yayılış alanına sahip olan bu endemik tür, Uludağ’ın güneyinde meşe ormanı veya çalılıkları içlerinde, dere kenarları ve nemli açık alanlarda yetişmektedir. Ancak bu alanlarda da papulasyonları az sayıda birey ile temsil edilmektedir. Uludağ’da yayılış gösterdiği bu alanlar, genellikle hayvan otlatılan, piknik yapılan ve dolayısıyla insan aktivitelerinin görüldüğü yerler olması nedeniyle türün geleceği için tehlike oluşturmaktadır. Bu türün Koruma Statüsü Zarar Görebilir (VU) olarak belirlenmiştir.

Dağın Renkleri

Karanfil

Dıanthus goekayi (bursa karanfili)

Koruma Statüsü Kritik (CR) olup yayılışı hem Uludağ hem de Harmancık olan Dianthus goekayi Bursa’ya özgü endemik bir türdür. 900-1200 metreler arasında yayılış gösterir. Uludağ’da kızılçam ormanı kenarı yamaçlar ile orman içi açıklıklarda, Harmancık çevresinde ise daha çok ardıç ve meşe toplulukları kenarları ve içleri ile yol kenarı yamaçlarda yetişmektedir. Türün yayılış gösterdiği alanların yerleşim yerlerine yakın oluşu ve özellikle yol kenarı yamaçlarda yetişiyor olması papulasyonlarının gelecekte zarar göreceği endişesini yaratmaktadır.

Dağın Renkleri

Gentiyan

Gentiane verna subsp. balkanica (gentiyan)

Avrupa’nın Balkanlar bölgesinde yetişen bir tür olan Gentiane verna subsp. balkanica, ülkemizin güney Marmara, batı Karadeniz ve Adana bölgelerinde ancak yüksek dağlık alanlarında yayılış gösteren bir türdür. Uludağ’ın alpin bölgesinin bir bitkisi olan bu tür 1800-2200 metreler arasında çayırlık alanlarda, kayalık taşlık yamaçlar ile bodur ardıç toplulukları arasında yetişmektedir.
close Fiyatları görebilmek için seçim yapınız.
expand_more
Seç