KULLANICI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

PROGRAM KATILIM METNİ

Aygaz A.Ş. (“Aygaz”), istasyon ve bayilerinde yaptığınız alışverişler ve verdiğiniz kişisel bilgileriniz, www.pursu.com.tr, Aygaz’ın diğer web siteleri ve mobil uygulamalarındaki gezinme hareketleriniz ile çağrı merkezi ve Aygaz’a ilişkin diğer kanallarda verdiğiniz kişisel bilgileriniz ve alışveriş bilgilerinizi toplamakta ve işlemektedir.

Aygaz, bu işlemleri Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Tanı”) aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Tanı, tüketicilere çeşitli avantaj ve imkanlar sağlayan pazarlama programları oluşturan ve yöneten bir Koç Topluluğu şirketidir. Tanı, gerek kendi kanalları, gerek Aygaz ve programlara dahil diğer markaların istasyon, mağaza, çağrı merkezi, web sitesi, mobil uygulama gibi her türlü kanalı aracılığıyla verilen kişisel bilgileriniz, alışveriş bilgileriniz ile web siteleri ve mobil uygulama kullanımı sırasında gerçekleştirdiğiniz site ziyaretleri, web sitesine hangi siteden gelindiği ve sonra hangi sitenin ziyaret edildiği gibi gezinme bilgilerinizi (“Bilgiler”) birleştirir, işler ve size kampanya, fırsat veya benzeri faydalar sunulabilmesi amacıyla diğer üye markalarla paylaşır. Web siteleri ile mobil uygulamalardaki bilgiler, ziyaretiniz sırasında cihazınıza yüklenen çerez dosyaları (cookie) aracılığıyla toplanmaktadır. Tanı, bu faaliyetlerini Paro Programı ve Axion platformu aracılığıyla yürütür.

Tanı tarafından oluşturulan program ve platformlara dahil olan markalar değişkendir. Yukarıda belirtildiği gibi Bilgilerinizin paylaşıldığı platforma dahil markaların güncel listesi için lütfen www.paro.com.tr ve www.axion-tr.com adresini ziyaret ediniz.

Bilgileriniz nasıl ve ne amaçla işlenmektedir?

Bilgileriniz, size özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, anket ve telesatış uygulamaları, istatistiki analizler gibi amaçlar için işlenebilir. Tarafınızla telefon, kısa mesaj, e-posta, mektup gibi kanallardan iletişime geçilerek fayda ve satış teklifleri sunulabilir.

Bilgiler, yine yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için Tanı’ya, Programlara dahil markalara, bayi, acente ve franchise’larına, bu şirketlerin işbirliği yapacağı şirketlere, altyapı sağlayıcılarına ve hizmet alınan 3. kişilere (gönderi şirketi, çağrı merkezi, danışmanlar gibi) aktarılabilecek ve bu kişilerce söz konusu amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak işlenebilecektir. Bu veriler gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile sadece bu izin beyanında bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurtiçinde tutulabileceği gibi yurtdışına da aktarılabilecektir.

Yukarıda bilgilerin işlenmesine ilişkin açıklanan hususlardan farklı olarak, web üzerinde çalışan Axion platformu kapsamında platforma dahil markalardan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile yapılacak uygulama, kişisel bilgilerinizi içermemek üzere, Siteler üzerindeki gezinme bilgilerinizin paylaşımı şeklinde olacaktır.

Tanı ve programlara dahil markalar, burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın, benzer program, uygulama ve doğrudan pazarlama ürünleri oluşturabilecektir. Burada belirtilen tüm koşullar, Paro, Axion ve benzer amaçla oluşturulmuş tüm diğer programlara dahil markalar için, bu markaların üyeliği ile program ve platformların devamı süresince ve sonrasında da geçerli olacaktır.

Bilgilerinizin işlenmesi ile ilgili haklarınız nelerdir?

Bu İzin Beyanı’nda belirtilen taraflarca kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, ayrıca sizinle iletişime geçilmesine engel olunmasını (Paro için) 4447276 Paro Danışma Hattı’ndan, (Axion için) www.axion-tr.com adresinden talep etme hakkınız bulunmaktadır.

PARO PROGRAM KOŞULLARI

Program Katılım Metni ve Paro Program Koşulları’nı kabul ve beyan ediyorum.