KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ RIZA BEYANI

Üyelik Aydınlatma Metni’nin (a) bendinde belirtilen Kişisel Verilerimin (b) bendinde belirtilen amaçlarla işlenmesini, (c) bendinde belirtilen amaçlarla yine (c) bendinde belirtilen kişilere aktarılmasını kabul ediyorum.